Payeni Teknoloji A.Ş. Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, PAYENİ TEKNOLOJİ A.Ş.’ye ait (“Payeni”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Payeni Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında belirtilen kişisel verilerimin, daha önce okumuş olduğum Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere;

Şirketimizin hukuki uyum süreci ile denetim süreçlerinin yürütülmesi

Payeni hizmetleri kapsamında sunulan özellikler ve hizmetlere ilişkin mali suçlar, elektronik para ve sair mevzuattan doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi ve buna ilişkin süreçlerin planlanması ve icrası,

İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak

İşlem ve bilgi güvenliğini sağlamak, hileli veya yasadışı faaliyetleri içerebilecek işlemleri önlemek,

Sözleşmeye konu ürün ve hizmetlerin sunulması,

Şirketimiz ve üçüncü taraflarca sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

Payeni  hizmetlerinin planlanması ve sunulması,

Şirketimiz ile iş ilişkisi veya hizmet ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari süreçlerin planlanması ve icrası,

Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Bilgilerinizin güncelliğinin ve bütünlüğünün sağlanması,

Şirketimiz tarafından yürütülen iletişim faaliyetlerine yönelik idari ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,

Şirketimizin öneri/şikayet süreçleri ile itibar araştırma süreçlerinin yönetilmesi,

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,

Sadakat programı kapsamında kişiye özel avantaj ve imkanların planlanması ve sunulması,

Payeni ürün ve hizmetleri kapsamında Şirketimizin iş ortağı niteliğindeki şirketler tarafından gerçekleştirilen analizler sonucu size özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması,

Mevcut ve geçmiş alışveriş verilerinizin raporlanması ve değerlendirilmesi, istatistiki analizler yapılması,

Hedefli pazarlama programlarımızın oluşturulması ve sunulması,

Bilgilerinizin güncelliğinin ve bütünlüğünün sağlanması, sadakat programı faydalarını alabilmeniz ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve

Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi.

Kredi veren kuruluşlarca verilecek kredi değerlendirmesi kapsamında Kredi skorunun hesaplaması amacıyla toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine ve saklanmasına,

Toplanan kişisel verileriniz Payeni ürün ve hizmetlerinin sizlere sağlanması adına hissedarlarımıza, Payeni Teknoloji A.Ş. başta olmak üzere sadakat programı ortaklarımıza, anlaşmalı olduğumuz elektronik para kuruluşuna ve Payeni uygulamamız kapsamındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak yurtiçinde paylaşılmasına, rıza ve onay veriyorum.