Payeni Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi

Payeni Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), aşağıda bilgileri yer alan Payeni Teknoloji AŞ (“Şirket”) ile Payeni Hizmetleri’ni kullanan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Sözleşme’yi imzalaması veya elektronik ortamda Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan düzenlemeleri kabul ettiğini ve sağladığı bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ticari Unvan: Payeni Teknoloji Anonim Şirketi

Adres: Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No:29 A-Blok İç Kapı No:39 Kağıthane/İstanbul

MERSİS No: 0743012846500011

E-Posta Adresi: [email protected]

Çağrı Merkezi: 0(850) 242 23 43

1. Tanımlar

1.1. İş Ortağı: Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden ve/veya Payeni kart ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin mal ve hizmetleri sunan ve/veya sair ödeme işlemlerinin tarafı olan Şirket’in anlaşmalı olduğu taraflar.

1.2. Kullanıcı: Uygulama’yı kullanan ve Uygulama’nın ve İş Ortağı’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya sadece Payeni Kart sahibi kullanıcı.

1.3. Payeni Hizmetleri: Şirket tarafından sunulan Uygulama,  Payeni Kart hizmetleri.

1.4. Payeni Kart: Payeni Hizmetleri kapsamında Kullanıcı’ya sağlanan fiziksel veya sanal ödeme aracı.

1.5. Payeni Cashback Programı : Uygulama’yı ve Payeni Kart’ı kullanan Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme uyarınca kazandığı cashbackler, bu cashbackler vasıtasıyla veya cashback kullanımına konu olmadan faydalandığı kampanyalar, indirimler, fırsatlar, tanıtımlar ve sair imkânların tümü ile bunlara ilişkin Şirket’in sağladığı hizmetler.

1.6. Uygulama: Payeni mobil uygulaması.

1.7. Ürün ve Hizmetler: Uygulama üzerinden ve/veya Payeni Kart kullanımı ile Kullanıcı’nın ulaşabileceği Şirket veya İş Ortaklarınca sunulan/sunulacak olan her türlü ürün ve hizmetler.

1.8. Üyelik Bilgileri: Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olmak ve/veya Payeni Hizmetleri’nden faydalanmak için paylaştığı ad, soyad ve cep telefonu vb. bilgileri.

2. Giriş

2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Payeni Hizmetleri’nden ve Ürün ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlenmesidir.

2.2. Şirket, Payeni Sadakat Programı ile Kullanıcı’ya, satın aldığı Ürün ve Hizmetler ile Uygulama ve/veya Payeni Kart kullanımı ile gerçekleştirdiği sair işlemleri doğrultusunda, cashback kazanma, kişiye özel fırsatlardan yararlanma, kampanyalara katılma gibi çeşitli faydalar sağlamaktadır.

2.3. Kullanıcı ayrıca Uygulama dahilinde yer alan diğer birtakım Ürün ve Hizmetler’den faydalanabilir ve/veya Uygulama’dan bağımsız olarak Payeni Kart ile belirli ödeme işlemlerini gerçekleştirebilir.

2.4. Payeni Hizmetleri’nin, Payeni Sadakat Programı’nın ve/veya Ürün ve Hizmetler’in kullanımına ve/veya ödeme koşullarına ilişkin olarak Şirket tarafından yayınlanan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı, Uygulama’da yer alan/ yer alacak veya Uygulama harici kanallardan kendisine Şirket tarafından iletilecek olan her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu metinlerin düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

2.5. Kullanıcı’ya sunulacak Ürün ve Hizmetler kapsamında Şirket ve/veya ilgili üçüncü taraflar ile Kullanıcı arasında ayrı bir sözleşme akdedilmesi gerekebilecektir. Kullanıcı aksi takdirde bu Ürün ve Hizmetler’den yararlanamayabileceğini bildiğini kabul eder.

3. Payeni Sadakat Programı ve Ürün ve Hizmetler’in Sağlanması

3.1. Payeni Sadakat Programı münhasıran Şirket’in yönetimi ve İş Ortakları ile söz konusu olan/olacak anlaşmalar doğrultusunda Kullanıcı’ya sunulmaktadır.

3.2. Payeni Sadakat Programı kapsamında sunulacak imkanlar, ilgili kampanya ve/veya İş Ortağı nezdinde değişiklik göstermekte olup, uygulanacak şartlar ve söz konusu olacak kazanımlar (elde edilen cashbaclerin hangi mecralarda ne şekilde kullanılabileceği dahil olmak üzere) spesifik kampanya/imkan özelinde belirlenecektir. Payeni Sadakat Programı, Kullanıcı’ya sabit bir hak veya yetki verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

3.3. Kullanıcı, kendisine sunulan kampanyaların aksi Şirketçe belirtilmedikçe birleştirilemeyeceğini, İş Ortağı ve/veya Ürün ve Hizmetler bazında farklı oranda imkânlar ve kampanyalar sunulabileceğini, Şirket’in bu hususlarda dilediği zaman değişiklik yapabileceğini kabul eder.

3.4. Payeni Sadakat Programı kapsamında dönemsel olarak verilen indirimler ile elde edilen cashbackler birleştirilmeyebilir. Bazı hallerde Kullanıcılar’ın elde edeceği cashback ve/veya imkân farklılaşabilir veya cashback kazanılması söz konusu olmayabilir. Ek olarak, kazanılan cashbacklerin geçerlilik tarihleri her kampanya özelinde farklı olarak belirlenebilir.

3.5. Herhangi bir Kullanıcı’ya Payeni Sadakat Programı kapsamında herhangi bir imkânın sağlanmış olması, aynı imkândan diğer Kullanıcılar’ın da faydalanabileceği anlamına gelmemektedir. Payeni Sadakat Programı Kullanıcı’ya özel imkan ve fırsatlar sağlamaktadır.

3.6. Payeni Sadakat Programı kapsamında Şirket, Kullanıcılar’a belirtilen imkânları sağlamak adına Kullanıcılar’ın alışveriş ve ürün/hizmet kullanım alışkanlıklarını inceler, Şirket’e Kullanıcı ve/veya İş Ortağı ve/veya ödeme hizmeti sağlayıcı taraflarca aktarılan verileri değerlendirir ve Kullanıcı’nın Payeni Sadakat Programı kapsamındaki faaliyetleri ve işlemlerini bu kapsamda analiz ederek Kullanıcı’ya en uygun imkânları sunmaya yönelik süreçleri yürütür ve yönetir.

3.7. Kullanıcı’nın Payeni Sadakat Programı’ndan faydalanabilmesi için işbu Sözleşme’de yer alan üyelik ve kullanım şartlarına uygun hareket etmesi ve ilgili işlemlerini Payeni Kart ile ve/veya Uygulama üzerinden gerçekleştirmesi gerekmektedir. Uygulama üzerinden ve/veya Payeni Kart ile gerçekleştirilen işlemlerin geri alınması, iptal edilmesi veya sair nedenle geçersiz olması halinde ilgili Payeni Sadakat Programı imkânından yararlanılması mümkün olmayıp Kullanıcı’ya bu çerçevede sağlanan cashback ve sair menfaatler geri alınır.

3.8. Payeni Hizmetleri ile Ürün ve Hizmetler, Şirketçe tek taraflı olarak değiştirilebilecek, birtakım özellikler ürünler ve/veya hizmetler kaldırılabilecek ve/veya yenileri eklenebilecektir. Uygulama, Payeni Kart, Şirket’in internet sitesi ya da Çağrı Merkezi üzerinden gerçekleştirilebilecek işlemler, Şirket’in Ürün ve Hizmetler’in satıcısı/sağlayıcısı konumundaki üçüncü taraflarla yaptığı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp, azaltılabilecektir.

3.9. Kullanıcı, Payeni Hizmetleri’nin ve/veya Ürün ve Hizmetler’in sunulması için gerekli olan veya ilgili mevzuat kapsamında gerekli olan bilgileri sağlaması gerektiğini, bu bilgilerin sağlanmaması halinde Payeni Hizmetleri’nden ve/veya Ürün ve Hizmetler’den yararlanamayabileceğini kabul eder.

3.10. Uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemler sonuçlanmadan önce Kullanıcı’ya işlem ücretine ilişkin bilgi verilir ve işlem onayıyla birlikte Payeni Kart’tan işlem ücretinin tahsilatı gerçekleştirilir.

3.11. Kullanıcı’nın daha önce yapmış olduğu işlem bilgileri kaydedilerek Uygulama üzerinden görüntülenecek olup ilgili kayıt seçerek hızlı işlem gerçekleştirilebilecektir.

3.12. Payeni Hizmetleri kapsamında sunulan ödeme ve elektronik para ile ilişkili hizmetler Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme hizmeti sağlayıcısı vasıtasıyla sunulmakta olup, Kullanıcı’nın bu hizmetlerle ilgili iddia ve taleplerinin muhatabı Kullanıcı’nın onayladığı çerçeve sözleşmenin tarafı olan ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Kullanıcı, Payeni Hizmetleri’nden faydalanılmasına ilişkin olarak Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme hizmeti sağlayıcısının değişebileceğini, bu durumda Payeni Hizmetleri’nden faydalanmak için yeni ödeme hizmeti sağlayıcısının taraf olduğu yeni bir sözleşmenin akdedilmesi gerekeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

3.13. Uygulama ve/veya Payeni Kart kullanılarak gerçekleştirilecek ödeme işlemlerinin sisteminin arızalanması, kısmen veya tamamen çalışmaz duruma gelmesi, mücbir sebep veya olağanüstü haller vb. nedenlerle İş Ortağı’na geç ulaşması ya da hiç ulaşmaması, İş Ortağı tarafından işlemin gerçekleştirilmemesi vb. sebepler dolayısıyla uğranabilecek tüm zarar ve sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

3.14. Payeni Hizmetleri kapsamında gerçekleştirilebilecek işlemler, Şirket’in Ürün ve Hizmetler’in satıcısı/sağlayıcısı konumundaki mevcut ve gelecekteki İş Ortakları ile yaptığı anlaşmalar doğrultusunda güncellenebilecek, arttırılıp, azaltılabilecektir.

3.15. Kullanıcı, mevcut Ürün ve Hizmetler’e ve Payeni Hizmetleri’ne www.Payeni.com adresinden ulaşabilecektir.

4. Payeni Kart ve Ek Hizmetler

4.1. Kullanıcı, Payeni Kart’ı, Şirket tarafından öngörülen noktalar vasıtasıyla veya Şirketçe öngörülen diğer sistemler/süreçler aracılığıyla ilgili sözleşmesel ve yasal süreçleri tamamlayarak alabilir ve Payeni Hizmetleri ile Ürün ve Hizmetler kapsamındaki işlemlerini işbu Payeni Kart ile gerçekleştirebilir.

4.2. İşbu Sözleşme’nin 3.10, 3.11 ve 3.12’inci maddeleri, Payeni Kart ile gerçekleştirilebilecek işlemlere de uygulanacaktır.

4.3. Payeni Kart ile gerçekleştirilebilecek işlemlere www.Payeni.com.tr adresinden, Uygulama’dan ve Çağrı Merkezi aracılığıyla ulaşabilecektir.

4.4. Payeni Kart’a yükleme yapılmasına ilişkin Şirket’in anlaşmalı olduğu üçüncü taraf bakiye yükleme noktası özelinde bu kapsamda kabul edilecek ödeme yöntemleri ile işlem ücretleri farklılaşabilecektir. Uygulama üzerinden kredi kartı ile Payeni Kart’a yükleme yapılması durumunda 3D doğrulama yapılabilecek, kartın doğrulaması sonrasında tahsilat gerçekleştirilebilecektir.

4.5. Ek hizmetler kapsamında Kullanıcı, Şirket’in anlaşmalı olduğu fatura ödeme hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla kurum faturaları ödeyebilir. Fatura ödemelerine ilişkin özelliklerden yararlanan Kullanıcı’dan hizmet bedeli tahsil edilebilir. Fatura görüntüleme, ödeme, taksitlendirme ve sair işlemlere ilişkin özellikler ve koşullar Şirket’in üçüncü taraflarla anlaşmaları ve ilgili mevzuat doğrultusunda değişiklik gösterebilecektir.

5. Uygulama’ya Üyelik ve Uygulama Kullanım Şartları

5.1. Kullanıcı, Uygulama’ya üye olmak ve Payeni Hizmetleri’nden faydalanmak için Şirket ve/veya Payeni Kart’a ilişkin olarak İş Ortağı tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Kullanıcı’nın Ürün ve Hizmetler’den faydalanılamamasından Şirket ve/veya İş Ortakları sorumlu değildir.

5.2. Kullanıcı, Uygulama’ya bir işletme adına ve /veya kurumsal GSM aboneliği ile erişiyor olması halinde, ödeme işlemlerini gerçekleştirmeye ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacak, Şirket tarafından talep edilmesi halinde işletme adına yetkili olduğuna ilişkin gerekli bilgi/belgeleri derhal temin edecektir.

5.3. Kullanıcı, Üyelik Bilgileri dahil olmak üzere beyan etmiş olduğu tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur ve bu bilgilerin kendisi tarafından ya da aracılığıyla üçüncü taraflarca kullanılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı’ya ait Üyelik Bilgisi ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecektir.

5.4. Kullanıcı, Üyelik Bilgileri’nde ve/veya Payeni Hizmetleri’nden faydalanmak için sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması, üçüncü bir kişi adına hareket etmesi, hesabının herhangi bir zarara uğraması, Uygulama şifresinin üçüncü taraflarca ele geçirilmesi, Uygulama’nın yüklü bulunduğu telefonun çalınması/kaybolması veya başka haller nedeniyle yetkisiz kullanılması veya hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu/ihlali olduğunu fark etmesi gibi hallerde Şirket’e derhal bildirimde bulunacak, gerekli güncellemeleri gerçekleştirecektir. Kullanıcı bu hallerde Şirket’e bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

5.5. Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olurken Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme hizmeti sağlayıcısı ile elektronik para hesap açılışına ilişkin olarak akdettiği/kabul ettiği sözleşme uyarınca Kullanıcı’ya, Uygulama içerisinde erişebileceği ve işlem yapabileceği bir elektronik para hesabı ve bu hesaba tanımlı bir sanal kart oluşturulacaktır.

5.6. Uygulama aktivasyonu için Şirket tarafından talep edilen Üyelik Bilgileri’nin, Kullanıcı’nın sağladığı cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık aktivasyon kodunun ve Kullanıcı tarafından belirlenecek Uygulama şifresinin sağlanması gerekmektedir.

5.7. Aktivasyon işlemini başarılı tamamlayan Kullanıcı için Uygulama ve cihaz eşleştirmesi yapılacak olup Kullanıcı sadece Uygulama şifresini girerek Uygulama’da işlem yapabilecektir.

5.8. Uygulama şifresinin unutulması durumunda Uygulama içerisinden “Şifremi unuttum” seçeneği ile yeni bir şifre belirlenebilecektir.

5.9. Şirket, Uygulama aktivasyonu sürecini ve Uygulama ile ilgili erişim adımlarını mevzuata uygun olmak kaydıyla dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olup bu halde Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanabilmesi için farklı/ek bilgi girişi yapması gerekebilecektir.

5.10. Uygulama’ya tanımlı cep telefonunun değiştirilmesi, cep telefonunun kaybolması veya çalınması halinde Kullanıcı bunu Çağrı Merkezi üzerinden Şirket’e bildirmekle yükümlüdür. Uygulama aktivasyonu, Şirket tarafından Uygulama Çağrı Merkezi’nden iptal edilebilecektir. Kullanıcı bu hallerde Şirket’e bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

5.11. Kullanıcı, Payeni Hizmetleri’nden faydalanabilmesi için cep telefonuna gönderilen mesajların üçüncü taraflara karşı güvenliğinin sağlanması hususlarında her türlü dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.

5.12. Şirket ve/veya İş Ortağı Üyelik Bilgileri’ni ve/veya şifreyi herhangi bir kanal (e-mail, SMS vb.) aracılığı ile talep etmeyecek olup bu şekilde bir bilgi paylaşımı yapılması halinde sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya ait olacaktır. Böyle bir durumda Kullanıcı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

5.13. Uygulama’nın kullanıldığı mobil cihazın tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin teknik tedbirlerin alınması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğudur. Böyle bir durumda Kullanıcı tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve Şirket’e bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

5.14. Kullanıcı, Uygulama üzerinden ödeme ve sair işlemlerden, Uygulama’yı kullanılmasından ve Uygulama’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup paylaşılan bilginin içeriği ve doğruluğuna bağlı olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Şirket tarafından Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir.

5.15. Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Kullanıcı gerek Uygulama gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunu kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) Uygulama’dan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklılar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle Şirket’e karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

5.16. Uygulama üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak Uygulama üzerinden verilen talimatlar Şirket’e ulaştığı anda ayrıca her bir işlem için yazılı talimat alınmaksızın söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Kullanıcı Şirket’i yetkili kılar.

5.17. Kullanıcı, Uygulama’da gerçekleştireceği birtakım işlemlerin ayrıca ücretlendirilebileceğini ve bunlara ilişkin olarak onayı doğrultusunda Uygulama üzerinden ilgili tutarların ayrıca tahsil edilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

6. Mevzuat ve Yasal Yükümlülükler

6.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

6.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Uygulama’da ve Şirket internet sitesinde zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi takdirde işbu Sözleşme’nin Madde 6.12 düzenlemesi uygulanacaktır.

6.3. Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve işitsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ve sair her türlü materyalin her türlü kullanım hakkı Şirket’e aittir. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya Uygulama’dan işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın Uygulama veya Şirket sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Uygulama’ya orantısız yük bindirmesi; yazılımın kaynak kodlarına veya şirketin sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Uygulama’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Şirket sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Kullanıcı, Şirket’in fikri, sınai ve sair mülkiyet ile kullanım haklarının ihlali halinde (lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket’ten talep edilen tazminat miktarı dahil olmak üzere) Şirket’in uğradığı tüm zararları fer’ileri ile beraber derhal karşılamakla yükümlüdür

6.4. Şirket’in, Uygulama’da ve/veya Payeni Sadakat Programı kapsamında İş Ortakları veya sair üçüncü kişiler tarafından sunulan içerikler ile Ürün ve Hizmetler bakımından, bunların gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme dahil olmak üzere herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in Ürün ve Hizmetler’in satıcısı/sağlayıcısı konumunda olmadığı (sözleşmenin tarafı olmadığı) durumlarda satın aldığı Ürün ve Hizmetler ile ilgili tüm taleplerini ilgili satıcıya/sağlayıcıya yöneltmekle yükümlü olup söz konusu taleplerin muhatabı Şirket değildir.

6.5. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak, reklam veren, satıcı, ödeyen, üye işyeri, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili Şirket’in herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu maddede belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer kullanıcıların, Şirket’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını ve işlemlerle ilgili her türlü ücret, masraf, vergi vb. kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Kullanıcı, Şirket’in ve/veya İş Ortağı’nın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılar’a ait, Payeni Hizmetleri dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara veya Şirket’in ya da İş Ortağı’nın Ürün ve Hizmetler’in ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği İş Ortaklarına açıklamaya yetkili olacaklarını, bu hallerin Şirket’in gizlilik politikalarına ve KVKK ile ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği şeklinde yorumlanmayacağını ve bu sebeple Şirket ve/veya İş Ortağı’ndan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

6.7. Kullanıcı, Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in ve/veya İş Ortağı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve Şirket’ten ve/veya İş Ortağı’ndan herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6.8. Uygulama’da ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Şirket üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

6.9. Uygulama’nın kullanımından, İş Ortağı’nın sunduğu Ürün ve Hizmetler’den yararlanan ve ödeyen sıfatıyla ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Payeni Hizmetleri’nin veya Ürün ve Hizmetler’in Kullanıcı tarafından kullanılmasından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan ağır kusuru dışında sorumlu değildir. Şirket ve/veya İş Ortağı, Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı bu sebeplerle herhangi bir ad altında Şirket ve/veya İş Ortağı’ndan talepte bulunamaz.

6.10. Kullanıcı, üçüncü taraflarca Uygulama veya Payeni Kart kullanılarak yapılan işlemler nedeniyle, Kullanıcı ve üçüncü sair üçüncü taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Şirket’in hiçbir şekilde taraf olmayacağını kabul ve beyan eder.

6.11. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir. Kullanıcı bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın sorumludur. Payeni

7.Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması

7.1. Şirket, Kullanıcı’nın Mobil Uygulama’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Mobil Uygulama üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Şirket, bu kapsamda Kullanıcı’nın sağladığı kişisel verileri https://www.payeni.com linkinde yer alan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ne uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır. Yukarıda belirtilen linkte yer alan bu metinler, işbu Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

7.2. Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Politikalar ve Aydınlatma Metninde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için https://www.payeni.com linkinde yer alan metinlerimizi inceleyebilirsiniz.

7.3. Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Şirket’e bildirilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğu kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Üye yeni ve güncel bilgileri Kullanıcı ‘ya bildirmekle yükümlüdür.

7.4. Kullanıcı tarafından Mobil Uygulamalar’da beyan edilen, işbu Sözleşme sözleşme kapsamında temin edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Mobil Uygulamalar’ın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Kullanıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Kullanıcı’ya özel kampanya, tanıtım, reklam, lansman, promosyon, fırsat, haber, bülten, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Şirket ya da iş ortakları tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na ve Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenir ve sözleşme ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

7.5. Şirket, iş bu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Kullanıcıların kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, KUllanıcı işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı’nın kendisine ticari elektronik ileti gönderiminin durdurulmasını talep hakkı saklıdır.

7.6. Kullanıcı, kişisel verilerinin bilgilerinin Şirket tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Şirket, söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı, kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

8. Sözleşme’nin Süresi ve Fesih

8.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı/onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Kullanıcı’nın Uygulama üyeliği devam ettiği müddetçe yürürlükte kalır.

8.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve işbu Sözleşme uyarınca beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Payeni Hizmetleri’nden faydalanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

8.3. Şirket dilediği zamanda herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü söz konusu olmadan Payeni Hizmetleri’ni, herhangi bir Ürün veya Hizmeti ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek veya feshedebilecektir.

8.4. Şirket her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı’nın işbu Payeni Hizmetleri’nden yararlanmasına son verebilir.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

9.1. Kullanıcı, Payeni Hizmetleri ve/veya Ürün ve Hizmetler’e ilişkin ödeme faaliyetleri çerçevesinde İş Ortağı ya da Ürün ve Hizmetler’i sunabilecek sair üçüncü kişiler ile arasındaki ilişkiden Şirket’in sorumlu olmadığını, bu kapsamdaki her türlü riskin münhasıran kendisine ait olduğunu, bunlarla ilgili Şirket’ten herhangi bir talepte bulunmayacağını, Ürün ve Hizmetler’le ilgili her türlü talebini doğrudan ilgili İş Ortağı’na veya www.Payeni.com.tr üzerinden İş Ortağı’na yönelteceğini kabul ve beyan eder. Şirket Uygulama’yı “OLDUĞU GİBİ” sunmakta olup ticari elverişlilik veya belli bir amaca veya kullanıma uygunluk taahhüdünde bulunmamakta, Uygulama’nın kusursuz olacağına veya Kullanıcı’nın tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermemektedir.

9.2. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kullanıcılar’ın Uygulama’yı kullanımı başta olmak üzere Payeni Hizmetleri’nden yararlanması neticesinde yahut Kullanıcılar’ın sair fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

9.3. Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

10. Diğer Hükümler

10.1. Şirket, Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirim yükümlülüğü olmaksızın grup şirketlerinden herhangi birine devredebilecektir.

10.2. Şirket, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup Kullanıcı Payeni Hizmetleri’nden yararlanmak için bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.

10.3. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir.

10.4. Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya imtiyazı kullanmaması ya da kısmen kullanması veya kullanmada gecikmesi bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz konusu hakkın tekrar kullanımı veya diğer bir hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını engellemez. Feragat yalnızca yazılı şekilde yapılırsa, özellikle işbu Sözleşme’ye atıfta bulunuyorsa ve feragat eden Taraf’ın usulünce yetkilendirilmiş temsilcisi tarafından imzalanmışsa geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

10.5. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10.6. Taraflar arasında doğabilecek olan her türlü ihtilafta Şirket’e ait fiziki ve/veya elektronik kayıt ve defterler geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edecektir. Taraflar, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 gereğince işbu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ve taahhüt eder.

10.7. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki koşullar üzerinde ve/veya yayınladığı sair düzenlemeleri dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Payeni Hizmetleri’ni, Uygulama’yı ve/veya Ürün ve Hizmetleri yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme ve diğer koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da ve www.payeni.com internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması veya Payeni Kart kullanımını devam ettirmesi ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.